6. zasedání Komise sociální

Zasedání se bude konat od 16:30 hodin.