6. zasedání Komise sociální

Zasedání se bude konat od 16:30 hodin v zasedací místnosti č. 330, Náměstí 14. října.

Program zasedání