6. zasedání Komise podpora podnikání a zahraničních vztahů

Zasedání se bude konat od 16 hodin v zasedací místnosti č. 611, Štefánikova 13-15.