6. zasedání Komise podpora podnikání a zahraniční vztahy

Jedná se o výjezdní zasedání, které se bude konat od 16:00 hodin.

Program zasedání