6. zasedání Komise podpora podnikání a zahraniční vztahy

Zasedání se bude konat od 15:00 hodin v místnosti č. 603, Štefánikova 13, 15

Program zasedání