6. zasedání Komise obchodních aktivit, dotací a EU fondů

Zasedání se bude konat od 14:30 hodin v zasedací místnosti č. 330.

Program zasedání