6. zasedání Komise legislativní

Zasedání se bude konat od 16:30 hodin.

Program zasedání