6. zasedání Komise kulturní a obnovy památek

Zasedání je zrušeno a náhradní termín je dne 13. června 2019 od 14 hodin.