6. zasedání Bytové komise MČ Praha 5

Zasedání se uskuteční  od 14.00 hod. v zasedací místnosti č. 614 (Štefánikova 13, 6. patro).

Program zasedání