5. zasedání Výboru životního prostředí

Zasedání se bude konat od 15:30 hodin v zasedací místnosti č. 603, Štefánikova 13, 15.

 

Program zasedání