5. zasedání Výboru školského

Zasedání se bude konat od 16:30 hodin v Základní škole Podbělohorská.

 

Program zasedání