5. zasedání výboru Majetku a investic

Zasedání se bude konat ve středu 15.1.2020 od 16:15 hodin v zasedací místnosti č. 614, 6. patro, Štefánikova 13,15, Praha 5.

 

Program na zasedání