6. zasedání Redakční rady

Zasedání se bude konat od 15.00 hod. v zasedací místnosti č. 614 na adrese Štefánikova 13, 15.
Jednání je s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci neveřejné.

Program zasedání