5. zasedání Redakční rady

Zasedání se bude konat od 15 hodin v zasedací místnosti č. 614.

Program zasedání