ZRUŠENO: 5. zasedání Komise podpora podnikání a zahraniční vztahy

Zasedání bylo zrušeno.