5. zasedání Komise legislativní a právní

Zasedání se bude konat od 18 hodin v zasedací místnosti č. 614.