5. zasedání Bytové komise

Jednání se bude konat od 14.00 hodin v zasedací místnosti č. 330 (nám. 14. října č. 4).

 

Program zasedání