4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5

Zasedání se bude konat od 9 hodin v zasedacím sále ZMČ Praha 5, Štefánikova 13-15, 6. patro.

Pozvánka