4. zasedání Výboru pro územní rozvoj

Zasedání se bude konat od 15 hodin v místnosti č. 603.

 

Program zasedání