6. zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Zasedání se bude konat 10. 4. 2019 od 16:30 na náměstí 14. října v místnosti č. 330.

Níže uvádíme program zasedání:

č. Bod jednání Předkladatel
1. Schválení programu 6. zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana MgA. Adam Rut, předseda Výboru pro otev. radnici a ag. ombudsmana
2. Schválení ověřovatele 6. zápisu jednání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana MgA. Adam Rut, předseda Výboru pro otev. radnici a ag. ombudsmana
3. Jednací řád Zastupitelstva městské části Praha 5 MgA. Adam Rut, předseda Výboru pro otev. radnici a ag. ombudsmana

MgA. Adam Rut

předseda