4. zasedání Komise podpora podnikání a zahraničních vztahů

Zasedání se bude konat od 16 hodin v místnosti č. 614.