2. zasedání Komise podpora podnikání a zahraničních vztahů

Zasedání se bude konat od 16 hodin na Náměstí Kinských 741, Praha 5, 2. patro.

 

Program zasedání