4. zasedání Komise investic, dotací a EU fondů – zrušeno

Zasedání se bude konat od 16:30 hodin v zasedací místnosti č. 614, Štefánikova 13-15.

Program zasedání