5. zasedání Dopravního výboru

Zasedání se bude konat od 15:30 hodin v zasedací místnosti č. 603.
Štefánikova 13, 15

Program zasedání