36. zasedání Finančního výboru

Zasedání se bude konat od 15:30 hodin v místnosti č. 614, na adrese Štefánikova 13, 15.

Program zasedání