3. zasedání Komise podpora podnikání a zahraniční vztahy

Zasedání se bude konat od 16:00 hodin v místnosti č. 614, Štefánikova 13, 15

Program zasedání