3. zasedání Komise majetku a obchodních aktivit

POZOR:

3. zasedání Komise majetku a obchodních aktivit, které se mělo konat dne 13.02.2019   se nekoná.

Předkládané body programu budou přesunuty na následující zasedání,

tj. na  27.2.2019, od 15:30 hod,

v zasedací místnosti č. 614, v budově Štefánikova 13 a 15, 150 22 Praha 5.

Děkujeme za pochopení.