1. zasedání Komise dopravní

Zasedání se bude konat od 15:30 hodin v zasedací místnosti č. 614.
Štefánikova 13, 6. patro

Program zasedání:

 

č. Bod jednání Předkladatel
1. Schválení programu 1. zasedání KODO Ing. Petr Bervid MBA, předseda Komise dopravní
2. Volba ověřovatele zápisu 1. zasedání KODO ze dne 7.2.2019 Ing. Petr Bervid MBA, předseda Komise dopravní
3. Projekt “Sdílená elektrokola v Praze” Ing. Petr Bervid MBA, předseda Komise dopravní
4. Ulice Za Zámečkem Ing. Petr Bervid MBA, předseda Komise dopravní
5. Křižovatka ulic Na Hřebenkách – U Palaty Ing. Petr Bervid MBA, předseda Komise dopravní