3. zasedání Finančního výboru

Zasedání se bude konat od 16:30 hodin v zasedací místnosti RMČ.

 

Program zasedání