24. zasedání Výboru pro územní rozvoj

ZasedánÍ se bude konat od 15 hodin v místnosti č. 603,  Štefánikova 13, 15

Program zasedání