24. zasedání Kontrolního výboru

Zasedání se bude konat od 16 hodin v zasedací místnosti č. 614, Štefánikova 13-15.

Program zasedání