21. zasedání Bytové komise MČ Praha 5

Zasedání se bude konat od 14 hodin v zasedací místnosti č. 330, nám. 14. října č. 4.

Program zasedání