2. zasedání Výboru majetku a investic

Zasedání se bude konat od 15:30 hodin v zasedací místnosti č. 611, Štefánikova 13,15.

Program zasedání