2. zasedání Redakční rady

Zasedání se bude konat od 15 hodin v místnosti č. 614.
Štefánikova 13, 6. patro

 

Program zasedání