2. zasedání Komise obchodních aktivit, dotací a EU fondů

Zasedání se bude konat od 14:30 hodin v místnosti č. 614.
Štefánikova 13, 15

 

Program zasedání