2. zasedání Komise bytové

Zasedání se bude konat od 14.00 hod. v místnosti č. 614, Štefánikova 13.

 

Program zasedání