19. zasedání Komise bytová

Zasedání se bude konat od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 614, Štefánikova 13,15.

Program zasedání