17. zasedání Finančního výboru

Zasedání se bude konat od 14 hodin v ZMČ, Štefánikova 13,15.

Program zasedání