15. zasedání Výboru pro územní rozvoj

Zasedání se bude konat od 15 hodin v místnosti č. 603,
Štefánikova 13-15

Program zasedání