14. zasedání Výboru pro územní rozvoj

Zasedání se bude konat od 15 hodin v zasedací místnosti ZMČ č. 603, 6.patro, Štefánikova 13-15.

Program zasedání