17. zasedání Bytové komise MČ Praha 5

Zasedání se uskuteční od 14.00 hod. v zasedací místnosti č. 330 (nám. 14. října č. 4).

Program zasedání