13. zasedání Výboru životního prostředí

Zasedání se bude konat od 16 hodin v místnosti č. 603.
Štefánikova 13, 15

 

Program zasedání