13. zasedání Výboru pro územní rozvoj

Zasedání se bude konat od 15 hodin v místnosti č. 603, Štefánikova 13-15.
(od 16:30 hod. prezentace US Nový Barrandov)

Program zasedání