10. zasedání Finančního výboru

Zasedání se bude konat od 16:30 hodin v zasedací místnosti č. 603, Štefánikova 13-15.

 

Program zasedání