13. zasedání Finančního výboru

Zasedání se bude konat od 16:30 hodin v zasedací místnosti č. 614, Štefánikova 13,15.

Program zasedání