13. zasedání Bytové komise MČ Praha 5

Zasedání se uskuteční od 14.00 hod. v zasedací místnosti č. 619 (Štefánikova 13, 6. patro).

Program zasedání