12. zasedání Výboru pro územní rozvoj

Zasedání se bude konat od 15.00 hod. v míst. č. 603, 6. patro, Štefánikova 13-15, Praha 5

Program zasedání