12. zasedání Výboru pro otevřenou radnici

Zasedání se bude konat 17 hodin v zasedací místnosti č. 603, Štefánikova 13,15, Praha 5.

 

Program zasedání