12. zasedání Redakční rady

Zasedání se bude konat od 15 hodin v zasedací místnosti č. 614, Štefánikova 13,15.

Program zasedání