12. zasedání Komise bytové

Zasedání se bude konat od 14 hodin v zasedací místnosti č. 614, Štefánikova 13-15.

Program zasedání