Zasedání Finančního výboru

Zasedání se bude konat od 16:30 hodin v zasedací místnosti RMČ