ZRUŠENO: 9. zasedání Finančního výboru

Zasedání je z organizačních důvodů zrušeno.